Tělovýchovná jednota Žižka Praha

pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6

se sídlem : Praha 7 - Císařský ostrov

 

SRPNOVÁ CENA

D R E Z U R N Í    S O U T Ě Ž E

813A1

ROZPIS

13. - 14. srpna 2011

 

KVALIFIKACE KMK 2011

 

KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE FINÁLE

ČESKÉHO DREZURNÍHO POHÁRU 2011

  KATEGORIE NOVICE CUP

 

                                                                                                                                             schválení rozpisu :

                                                                                                                                             ČJF, o.s. – OV hl.m.Prahy

                                                                                                                                             Praha, 24. 02. 2011  

                                                                                                                                            

 ing. Jan Žižka,                                                                                                                 Zdenek Beneš, v.r.             

Praha, 22. 02. 2011

ředitel závodů                                                                                                                  

 

 

 

1/         Základní údaje

 

1.1.          pořadatel               TJ Žižka Praha (MA002)

                                               pošt.přihr.33, 160 41 Praha 6

1.2.          datum konání       13. – 14.  srpna  2011

1.3.          místo konání         jezdecký areál TJ-ŽP, Praha 7 – Císařský ostrov

1.4.1.       kolbiště                 otevřené, písčité – 20/60 m                              

1.4.2.       opracoviště          otevřené, písčité – 2 x 20/60 m

1.5.          funkcionáři           ředitel                    - ing. Jan Žižka

                                               sekretář                 - ing. Jana Houdková

                                               hlavní rozhodčí    - ing. Marcel Kamínek

                                               členové sboru      - Angelia Henriksen

- ing. Milena Minářová

- ing. Jan Schütz

- MUDr Helena Žižková

                                               komisař                  - Mgr. Vladislava Krečmarová         

hlasatel                 - ing. Miloslav Urban

                                               výpočetní

                                               středisko               - Jana Formandlová

 

2/         Technické údaje

 

2.1.                                      předpisy :              platná Pravidla jezdeckého sportu, Zásady pro soutěže KMK v roce 2011  

 

2.2.          SOUTĚŽE           

soutěž č. 1            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha DD/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 2            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha 5U/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 3            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha 6U/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 4            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JU/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže

ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 5            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JD/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže

ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 6            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha DD/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 7            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha 5F/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 8            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha 6F/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 9            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JD/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže

ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 10          soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JJ/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže

ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

2.3.          předběžný časový program závodů

sobota – 13.08.2011 -          08,00 hod – ukončení prezentace pro sobotní soutěže

                                                               09,00 hod – sout. č. 1 – DD/2009

                                               cca          12,00 hod – sout. č. 2 – 5U/2009

                                               cca          13,30 hod – sout. č. 3 – 6U/2009

                                               cca          15,00 hod – sout. č. 4 – JU/2009

                                               cca          16,30 hod – sout. č. 5 – JD/2009

neděle – 14.08.2011 -           08,00 hod – ukončení prezentace pro nedělní soutěže

                                                               09,00 hod – sout. č.  6 – DD/2009

                                               cca          12,00 hod – sout. č.  7 – 5F/2009

                                               cca          13,30 hod – sout. č.  8 – 6F/2009

                                               cca          15,00 hod – sout. č.  9 – JD/2009

                                               cca          16,30 hod – sout. č.10 – JJ/2009

 

3/         Ceny a peněžitá plnění

 

3.1.1.       ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.127.3)

3.1.2.       - v soutěžích č. 1 a 6 budou uděleny věcné ceny na prvních třech místech v celkové hodnotě

1.200,- Kč (500,-/400,-/300,-)

                - v soutěžích č. 4, 5, 9 a 10 budou uděleny věcné ceny (pro jezdce – vyplácené v penězích) na prvních třech místech takto :                 1.600,- Kč (700,-/500,-/400,-)

3.2.          zápisné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno

- v soutěžích č. 1 a 6 ve výši 200,- Kč za start každé dvojice

- v soutěžích č. 2, 3, 7 a 8 ve výši 400,- Kč za start každé dvojice

- v soutěžích č. 4, 5, 9 a 10 ve výši 300,- Kč za start každé dvojice

s tím, že startovné není požadováno

 

4/         Všeobecné údaje         

4.1.           jmenovité přihlášky do 29. 07. 2011 na adresu :

TJ Žižka Praha, pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6,

nebo fax : 224 312 023,

nebo tjzizka@centrum.cz

Každý jezdec může v každé soutěži startovat max. se dvěma koňmi. V případě, že pořadatel obdrží příliš mnoho přihlášek, omezí v duchu ustanovení čl.422(13) počet koní pro jednoho jezdce v každé soutěži pouze na jednoho. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících i výběrem z přihlášených s předností dvojic startujících v kvalifikaci KMK 2011 a v kvalifikaci ČDP 2011 – NC.

Převzetí přihlášky potvrdí pořadatel zveřejněním předběžných startovních listin na adrese www.tjzizka.wz.cz. cca 04. 08. 2011.

V přihlášce uveďte předpokládaný den a čas příjezdu koní.

4.2.           uzávěrka definitivních přihlášek

- pro sobotní soutěže při prezentaci dne 13. 08. 2011 od 07,00 do 08,00 hod

- pro nedělní soutěže při prezentaci dne 14. 08. 2011 od 07,00 do 08,00 hod

4.3.           prezentace - v kanceláři TJ-ŽP v hlavní tribuně

- pro sobotní soutěže od 07,00 do 08,00 hod dne 13. 08. 2011

- pro nedělní soutěže od 07,00 do 08,00 hod dne 14. 08. 2011

                (možno i na č.: 602 549 877) 

4.4.           námitky a stížnosti v souladu s PJS

4.5.           ubytování  pořadatel nezajišťuje, využijte nabídku ubytovacích zařízení v Praze

4.6.1.           ustájení zajistí pořadatel od 12. do 14. 08. 2011 v turnajových boxech pro max. 20 koní dle pořadí   

došlých požadavků s předností pro koně startující v kvalifikaci KMK. Cena ustájení včetně steliva (sláma) je 1.000,- Kč/kůň. Úhrada bude provedena při prezentaci spolu s úhradou zápisného.

4.6.2.           Krmivo (oves, seno) zajistí pořadatel pro koně startující v kvalifikaci KMK na základě přesného požadavku v přihlášce v ceně 450,-Kč/q ovsa a 300,- Kč/q lučního sena (včetně DPH) – úhrada spolu se zápisným při prezentaci.

4.7.            přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích bez napojení na  

elektrický proud

4.8.            veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 

5/         Veterinární předpisy

 

5.1.           vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením koní průkazy koní, které musí obsahovat  

                záznamy o vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii

5.2.         účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu

                vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

6/         Poskytované služby

 

6.1.           lékařskou službu zabezpečuje MUDr Jaroslav Žižka

6.2.           veterinární službu zabezpečuje MVDr Miloš Staněk

6.3.           podkovářskou službu zabezpečuje Stanislav Duška proti úhradě za provedené výkony

 

7/         Ostatní ustanovení

 

7.1.           ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy prvních pět dvojic

7.2.           technická porada se nekoná – veškeré informace při prezentaci

7.3.           sekretariát závodů je umístěn v kanceláři TJ-ŽP v hlavní tribuně od 07,00 hod dne 13. 08. 2011

7.4.           sázky nejsou povoleny

7.5.           pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů

***