Tělovýchovná jednota Žižka Praha

pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6

se sídlem : Praha 7 - Císařský ostrov

 

ČERVNOVÁ CENA

D R E Z U R N Í    S O U T Ě Ž E

604A2

ROZPIS

04. – 05. června 2011

 

KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE FINÁLE

ČESKÉHO DREZURNÍHO POHÁRU 2011

KATEGORIE TOP TEN CUP A NOVICE CUP

 

KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE FINÁLE

MISTROVSTVÍ SVĚTA MLADÝCH KONÍ 2011

 

 

                                                                                                                                             schválení rozpisu :

                                                                                                                                             ČJF, o.s. – OV hl.m.Prahy

                                                                                                                                             Praha, 2.2.2011

                                                                                                              Zdenek Beneš, v.r.

ing. Jan Žižka, v.r.

Praha, 30. 01. 2011

ředitel závodů                                                                                                                  

 

 

1/         Základní údaje

 

1.1.               pořadatel               TJ Žižka Praha (MA002)

                                               pošt.přihr.33, 160 41 Praha 6

1.2.          datum konání       04. - 05. června 2011

1.3.          místo konání         jezdecký areál TJ-ŽP, Praha 7 – Císařský ostrov

1.4.1.       kolbiště                 otevřené, písčité – 20/60 m                              

1.4.2.       opracoviště          otevřené, písčité – 2 x 20/60 m

1.5.          funkcionáři           ředitel                    - ing. Jan Žižka

                                               sekretář                 - ing. Jana Houdková

hlavní rozhodčí    - ing. Marcel Kamínek

                                               členové sboru      - Angelia Henriksen 

                                                                              - ing. Milena Minářová

                                                                              - ing. Jan Schütz

                                                                              - MUDr Helena Žižková

                                               komisař                  - Mgr. Vladislava Krečmarová         

hlasatel                 - ing. Miloslav Urban

výpočetní

středisko               - Jana Formandlová

2/         Technické údaje

 

2.1.                                      předpisy                platná pravidla jezdeckého sportu

 

2.2.                         SOUTĚŽE

 

soutěž č. 1            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha DD/2009

Soutěž přístupná jezdcům kategorie děti na všech koních a všem jezdcům na pětiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 2            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha S0/2009

                               Soutěž přístupná jezdcům kategorie junioři 14 – 16 let na všech koních a všem jezdcům na

                               šestiletých koních (klisny, hřebci, valaši).

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 3            dvoukolová soutěž stupně „L“         - 1. kolo – úloha 5Ú/2009

                                                                                              - 2. kolo – úloha 5Ú/2009

                               Soutěž přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (hřebci, klisny, valaši).

                               Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast na Mistrovství světa mladých koní.

                               Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434, při rovnosti po dvou  

                               kolech rozhoduje na všech místech lepší výsledek v 2. kole.

soutěž č. 4            dvoukolová soutěž stupně „S“         - 1. kolo – úloha 6Ú/2009

                                                                                              - 2. kolo – úloha 6Ú/2009

                               Soutěž přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši).

                               Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast na Mistrovství světa mladých koní.

                               Hodnocení – 3 rozhodčí (společně v písmenu C), umístění dle čl.434, při rovnosti po dvou

                               kolech rozhoduje na všech místech lepší výsledek v 2. kole.

soutěž č. 5            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JD/2009

                               Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 - NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 6            soutěž v drezúře stupně „ST“ – úloha SG/2009

                               Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  TOP TEN CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 7            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JÚ/2009

                               Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 - NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 8            soutěž v drezúře stupně „ST“ – úloha SG/2009

                               Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  TOP TEN CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

soutěž č. 9            soutěž v drezúře stupně „T“ – úloha IM-I/2009

                               Soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  TOP TEN CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.

 

2.3.          předběžný časový program závodů

sobota – 04.06.2011 -        08,00 hod – ukončení prezentace pro sobotní soutěže

                                                               09,00 hod – sout. č. 1 – DD/2009     

                                               cca          10,30 hod – sout. č. 2 – S0/2009        

                                               cca          12,00 hod – sout. č. 3 – 1. kolo – 5Ú/2009

                                               cca          13,00 hod – sout. č. 4 – 1. kolo – 6Ú/2009

                                               cca          14,00 hod – sout. č. 5 – JD/2009

                                               cca          17,30 hod – sout. č. 6 – SG/2009

neděle – 05.06.2010 -        08,00 hod – ukončení prezentace pro nedělní soutěže

                                                               09,00 hod – sout. č. 3 – 2. kolo – 5Ú/2009

                                               cca          10,15 hod – sout. č. 4 – 2. kolo – 6Ú/2009     

                                               cca          11,30 hod – sout. č. 7 – JÚ/2009

                                               cca          14,45 hod – sout. č. 8 – SG/2009

                                               cca          16,30 hod – sout. č. 9 – IM-I/2009

 

3/         Ceny a peněžitá plnění

 

3.1.1.           ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.127.3)

3.1.2        v soutěži č. 1 a 2 budou uděleny věcné ceny takto :

- sout. č. 1 – 1.200,- Kč (500,-/400,-/300,-)

- sout. č. 2 – 1.600,- Kč (700,-/500,-/400,-)

3.1.4.       v soutěžích č. 3 – 8 budou uděleny věcné ceny vyplácené v penězích (pro jezdce) takto :

- sout. č. 3 – 2.400,- Kč (1.000,-/800,-/600,-)

                - sout. č. 4 – 2.400,- Kč (1.000,-/800,-/600,-)

                - sout. č. 5 – 1.600,- Kč (700,-/500,-/400,-)

- sout. č. 6 – 5.000,- Kč (1.400,-/1.200,-/1.000,-/800,-/600,-)

- sout. č. 7 – 1.600,- Kč (700,-/500,-/400,-)

- sout. č. 8 – 5.000,- Kč (1.400,-/1.200,-/1.000,-/800,-/600,-)

- sout. č. 9 – 6.000,- Kč (1.600,-/1.400,-/1.200,-/1.000,-/800,-)

3.2.          zápisné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši

- sout. č. 1                             250,- Kč

- sout. č. 3 a 4                       – 500,- Kč   

- sout. č. 2, 5, 6, 7, 8 a 9       – 300,- Kč s tím, že startovné není požadováno.

 

 

4/         Všeobecné údaje

 

4.1.           jmenovité přihlášky do 20. 05. 2011 na adresu :

TJ Žižka Praha, pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6,

nebo fax : 224 312 023,

nebo tjzizka@centrum.cz

Každý jezdec může v každé soutěži startovat max. se dvěma koňmi. V případě, že pořadatel obdrží příliš mnoho přihlášek, omezí v duchu ustanovení čl.422(13) počet koní pro jednoho jezdce v každé soutěži pouze na jednoho. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících i výběrem z přihlášených. Převzetí přihlášky potvrdí pořadatel zveřejněním předběžných startovních listin na adrese www.tjzizka.wz.cz. cca 27. 05. 2011

4.2.           uzávěrka definitivních přihlášek - při prezentaci v kanceláři TJ-ŽP v hlavní tribuně

dne 04. 06. 2011 od 07,00 do 08,00 hod - pro sobotní soutěže

dne 05. 06. 2011 od 07,00 do 08,00 hod - pro nedělní soutěže

možno i na č.: 602 549 877

4.3.           námitky a stížnosti v souladu s PJS

4.4.           ubytování  pořadatel nezajišťuje

4.5.           ustájení zajistí pořadatel od 03. do 05. 06. 2011 v turnajových boxech v omezeném množství dle pořadí

došlých požadavků s předností pro koně startující v soutěžích obou dnů. Cena ustájení včetně steliva

(sláma) je 1.000,- Kč/kůň. Úhrada bude provedena při prezentaci spolu s úhradou zápisného.

Krmivo pořadatel nezajišťuje !!!

4.6.          přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích bez napojení na

el. proud

4.7.          veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 

5/         Veterinární předpisy

 

5.1.           vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy  

o vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii

5.2.         účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu

                vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

6/         Poskytované služby

 

6.1.           lékařskou službu zabezpečuje MUDr Jaroslav Žižka

6.2.           veterinární službu zabezpečuje MVDr Miloš Staněk

6.3.           podkovářskou službu zabezpečuje Stanislav Duška proti úhradě za provedené výkony

 

7/         Ostatní ustanovení

 

7.1.           ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy čtvrtina startujících – nejméně však pět dvojic.

7.2.           technická porada se nekoná – veškeré informace při prezentaci

7.3.           sekretariát závodů je umístěn v kanceláři TJ-ŽP v hlavní tribuně od 07,00 hod dne 04. 06. 2011

7.4.           sázky nejsou povoleny

7.5.           pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů

 

***