TJ ŽIŽKA PRAHA

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)

 

Odbor KČT je jednou z organizačních složek Tělovýchovné jednoty Žižka Praha.

V současné době má celkem 34 členů.

Své aktivity odbor realizuje podle vlastního plánu.

Odbor je zaměřen na pěší turistiku – v zimě turistika na běžkách,

využívá i nabídky vysokohorské turistiky pořádané CK ALPY.

Oblíbené jsou podvečerní pochody Prahou pořádané v letním období vždy ve čtvrtek,

v zimě pak v sobotu.

Odbor má dobré vztahy s pražskými zahrádkáři, které umožňují účast na

autobusových poznávacích zájezdech.

Akce jsou různě fyzicky náročné a každý si může vybrat dle svých možností a zájmů.

 

Další podrobné informace o členství a činnosti získáte u předsedkyně odboru :

Ema Vojtíšková, tel.: 739 068 614 nebo ema.vojtiskova@ftn.cz

 

STAŇTE SE NAŠIMI ČLENY A POJĎTE S NÁMI NA NAŠE AKCE !!!

 

„… máme mezi sebou tři výborné muzikanty, a tak jsou zajištěny veselé večery

s hudbou a zpěvem. Díky většímu kolektivu dáme někdy dohromady i slova

k celým písničkám – hlavně těm starším …“ říká Ema Vojtíšková.