Tělovýchovná jednota Žižka Praha

pošt. přihr. 33, 160 41  Praha 6, se sídlem v Praze 7 - Císařský ostrov

www.tjzizka.wz.cz, tjzizka@centrum.cz

 

ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011

NOVICE CUP

TOP TEN CUP

R O Z P I S   -   F I N Á L E

909A1

10. – 11. září 2011

 

 

Tělovýchovná jednota Žižka Praha

vyhlásila v roce 2011

6. ročník

Českého drezurního poháru.

Na základě výsledků v kvalifikaci jsou ke startu ve finále pozvány

v obou kategoriích vždy dvojice, které se umístily na prvém až desátém místě

(v případě odřeknutí účasti dvojice na dalším místě v kvalifikaci).

Těšíme se na dobré výkony !!!

 

 

                                                                                                              Ing. Jan Žižka,

ředitel závodů

Praha, 15.07.2011

                                                                                                                                                     

 schválení rozpisu :                                                                                                                                  

 ČJF – OV hl.m.Prahy,

 Zdenek Beneš,

 Praha, 20.07.2011

 

 

1/         Základní údaje

 

1.1.          pořadatel                              TJ Žižka Praha (MA002), pošt. přihr. 33, 160 41 Praha 6

 

1.2.          datum konání                       10. – 11.  září  2011

 

1.3.          místo konání                        jezdecký areál TJ ŽIŽKA PRAHA, Praha 7 – Císařský ostrov

1.4.1.       kolbiště                                 otevřené, písčité – 20/60 m                              

1.4.2.       opracoviště                          otevřené, písčité – 2 x 20/60 m

1.5.          funkcionáři                           ředitel závodů      - ing. Jan Žižka

                                                               tajemník závodů   - ing. Jana Houdková

                                                               hlavní rozhodčí    - ing. Milena Minářová

                                                               členové sboru      - Vít Čmolík

                                                                                              - ing. Marcel Kamínek

- ing. Jan Schütz

                                                               hlavní komisař      - ing. Jan Metelka

                                                               komisaři                 - Mgr. Vlaďka Krečmarová

                                                                                              - Zuzana Ptáčková

                                                               hlasatel                  - ing. Miloslav Urban

                                                               výpočetní                            

středisko               - Jana Formandlová

 

2/         Technické údaje

 

2.1.          předpisy                               platná pravidla jezdeckého sportu a pravidla ČDP schválená VV ČJF o.s. dne

                                               19.01.2011

 

2.2.         SOUTĚŽE            přístupné pouze jezdcům a koním pozvaným pořadatelem na základě výsledků

                                               kvalifikace

soutěž č. 1            NOVICE CUP – tříkolová drezurní soutěž

1. kolo – úloha Junioři družstva (2009)

2. kolo – úloha Junioři jednotlivci (2009)

3. kolo – úloha Junioři - Kür (2009)

Ve třetím kole startují dvojice umístěné na 1. – 8. místě po dvou kolech.

Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí (čl.437), umístění podle čl.434. V případě rovnosti rozhoduje výsledek ve třetím kole. V případě rovnosti na 8. místě po druhém kole rozhoduje o postupu do třetího kola výsledek v druhém kole.

soutěž č. 2            TOP TEN CUP – tříkolová drezurní soutěž

1. kolo – úloha Prix St. Georges (2009)

2. kolo – úloha Intermediate I (2009)

3. kolo – úloha Intermediate - Kür (2009)

Ve třetím kole startují dvojice umístěné na 1. – 8. místě po dvou kolech.

Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí (čl.437), umístění podle čl.434. V případě rovnosti rozhoduje výsledek ve třetím kole. V případě rovnosti na 8. místě po druhém kole rozhoduje o postupu do třetího kola výsledek v druhém kole.

soutěž č. 3            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JD (2009)

1. kolo soutěže č. 1.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

soutěž č. 4            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JJ (2009)

2. kolo soutěže č. 1.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

soutěž č. 5            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha vJ (2009)

3. kolo soutěže č. 1.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

soutěž č. 6            soutěž v drezúře stupně „ST“ – úloha PSG (2009)

1. kolo soutěže č. 2.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

soutěž č. 7            soutěž v drezúře stupně „T“ – úloha IM-I (2009)

2. kolo soutěže č. 2.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

soutěž č. 8            soutěž v drezúře stupně „T“ – úloha vIM (2009)

3. kolo soutěže č. 2.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

2.3.         předběžný časový program závodů

sobota   10.09.2011 -     11,30 hod – sout.č.3 – JD (2009)

                                                               13,30 hod – sout.č.6 – SG (2009)

                                                               15,30 hod – sout.č.4 – JJ (2009)

neděle    11.09.2011 -     11,30 hod – sout.č.7 – IM-I (2009)

                                                               13,30 hod – sout.č.5 – vJ (2009)

                                                               15,15 hod – sout.č.8 – VIM (2009)

 

3/         Ceny a peněžitá plnění

 

3.1.1.       ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.127.3)

3.1.2.       v soutěži č. 1 budou uděleny ceny (40.000,- Kč) na 1.-5. místě takto :

                a) věcné ceny vyplácené v korunách (pro jezdce)

                                               30.000,- Kč (10.000,-/8.000,-/6.000,-/4.000,-/2.000,-)

                b) peněžité ceny (pro vlastníky nebo nájemce koní)

                                               10.000,- Kč (3.000,-/2.500,-/2.000,-/1.500,-/1.000,-)

 

 

3.1.3.       v soutěži č. 2 budou uděleny ceny (60.000,- Kč) na 1.-5. místě takto :

                a) věcné ceny vyplácené v korunách (pro jezdce)

                                               30.000,- Kč (10.000,-/8.000,-/6.000,-/4.000,-/2.000,-)

                b) peněžité ceny (pro vlastníky nebo nájemce koní)

                                               30.000,- Kč (10.000,-/8.000,-/6.000,-/4.000,-/2.000,-)

3.1.4.       v soutěžích 3, 4 a 5 budou uděleny věcné ceny na 1.-3. místě takto :

                sout.č. 3, 4 a 5 – 6.000,- Kč (3.000,-/2.000,-/1.000,-)

Věcné ceny budou vypláceny v korunách (pro jezdce)

3.1.5.       v soutěžích 6, 7 a 8 budou uděleny věcné ceny na 1.-3. místě takto :

                sout.č. 6,7 a 8 – 10.000,- Kč (5.000,-/3.000,-/2.000)

                Věcné ceny budou vypláceny v korunách (pro jezdce)

3.2.          vstupní poplatek za startující dvojici bude vybírán v hotovosti při předávání předepsaných dokladů,     a to ve výši 1.500,- Kč.

 

4/         Všeobecné údaje

 

4.1.               potvrzení účasti (včetně náhradníků) do 31. srpna 2011            

na adresu :            ing. Jan Žižka, Evropská 32, 160 00  Praha 6,

nebo fax : 224 312 023,

nebo e-mail : tjzizika@centrum.cz

4.2.          prezentace

- osobně nebo na tel.č. 602549877 do 10,00 hod dne 10.09.2011

4.3.          předání požadovaných dokladů (v kanceláři závodů) :

- průkaz koně a licence jezdce

        - nejpozději jednu hodinu před zahájením soutěže

4.4.          kancelář závodů je umístěna v zadním traktu hlavní tribuny od 16,00 hod dne 09. 09. 2011

                do 19,00 hod a ve dnech 10.-11.09.2011 od 09,00 hod do 30 min. po ukončení poslední soutěže dne

4.5.          námitky a stížnosti v souladu s PJS

4.6.          ustájení zajistí pořadatel pro všechny startující koně ve venkovních krytých montovaných boxech       od 9. do 11. 9. 2011 zdarma včetně podestýlky (sláma). Krmivo pořadatel nezajišťuje.        

4.7.          přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích (bez napojení na el. proud)

4.8.          veškeré ostatní náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

4.9.           ubytování pořadatel nezajišťuje – využijte nabídku pražských ubytovacích zařízení

 

5/         Veterinární předpisy

 

5.1.           vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy  

o vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii

5.2.         účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu

                vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů

 

6/         Poskytované služby

 

6.1.          lékařskou službu zabezpečuje MUDr Jaroslav Žižka

6.2.          veterinární službu zabezpečuje MVDr Miloš Staněk

6.3.          podkovářskou službu zabezpečuje Stanislav Duška proti úhradě za provedené výkony

 

7/         Ostatní ustanovení

 

7.1.          technická porada se nekoná – veškeré informace při předání dokladů

7.2.          dekorování soutěží č. 3 – 8 bude provedeno vždy ihned po stanovení výsledku posledního jezdce soutěže. Dekorování soutěží č. 1 a 2 bude provedeno společně po dekorování sout. č. 8.

                K dekorování bude ve všech soutěžích pozváno prvních 5 dvojic.

7.3.               pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů

 

*****