Česká jezdecká federace, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 - Strahov

&

Tělovýchovná jednota Žižka Praha

pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6

se sídlem : Praha 7 - Císařský ostrov

 

 

RÜCKL CRYSTAL

MISTROVSTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

 

DĚTI

MLADŠÍ JUNIOŘI

STARŠÍ JUNIOŘI

MLADÍ JEZDCI

SENIOŘI  

 

 

 

D R E Z U R N Í    S O U T Ě Ž E

708A1

ROZPIS

8. – 10. července 2011

 

 

KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE FINÁLE

ČESKÉHO DREZURNÍHO POHÁRU 2011

KATEGORIE NOVICE CUP

 

 

                                                                                                                                             schválení rozpisu :

                                                                                                                                             ČJF, o.s.

                                                                                                                                             Praha, 05.05.2011

                                                                                                                                             ing. Jan Metelka, v.r.

                                                                                                                                             změna – 1.6.2011

 ing. Jan Žižka, v.r.                                                                                                                                         

Praha, změna – 1.6.2011

1/         Základní údaje

 

1.1.          pořadatel               :               z pověření ČJF, o.s.

TJ Žižka Praha (MA002), pošt.přihr.33, 160 41  Praha 6

1.2.          datum konání       8. – 10.  července  2011

1.3.          místo konání         jezdecký areál TJ-ŽP, Praha 7 – Císařský ostrov

1.4.1.       kolbiště                 otevřené, písčité – 20/60 m                              

1.4.2.       opracoviště          otevřené, písčité – 2 x 20/60 m

1.5.          funkcionáři           ředitel                                    - ing. Jan Žižka

                                               sekretář                                 - ing. Jana Houdková

                                               hlavní rozhodčí                    - Vít Čmolík                           (CZE)

                                               členové sboru                      - Angelia Henriksen            (CZE)                                    

- Kay Knoll                          (GER)

- ing. Milena Minářová      (CZE)

- Marek Pawlowitz              (POL)

- Kinga Szücs-Gaspar         (HUN)

- ing. Jan Schütz                  (CZE)

                                               technický delegát                               - ing. Marcel Kamínek

hlavní komisař                     - ing. Jan Metelka

                                               komisař                                 - Zuzana Ptáčková

                                                                                              - Bohumil Rejnek

hlasatel                                 - ing. Miloslav Urban

                                               výpočetní středisko            - Jana Formandlová

 

2/         Technické údaje

 

2.1.         předpisy :              - platná pravidla jezdeckého sportu

- sportovně-technické podmínky ČJF, o.s. pro rok 2011

 

2.2.          SOUTĚŽE            

 

soutěž č. 1            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – děti   

dvoukolová soutěž –           1. kolo - úloha DD/2009

                                               2. kolo - úloha DJ/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 12 – 14 let (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

V 1. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start v 2. kole si musí vybrat pouze jednoho koně. Do 2. kola postupuje dvanáct nejlépe umístěných dvojic z 1. kola. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze dvou kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách DD nebo DJ na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 58 %. Výsledky soutěží musí být zveřejněny na stránkách ČJF.

 

soutěž č. 2            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – junioři mladší               

tříkolová soutěž –               1. kolo - úloha S0/2009

                                               2. kolo – úloha S1/2009

                                               3. kolo – úloha vJ/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 14 – 16 let (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

V 1. a 2. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo        výběru pouze jednoho koně.

Do 2. kola postupuje dvanáct nejlépe umístěných dvojic z 1. kola.

Do 3. kola postupuje deset nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.

Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách S0 nebo S1 na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 58 % na národních závodech nebo na CDI. Započítávají se i výsledky v úlohách JU v roce 2010 a 2011 po skončení MČR 2010 do vyhlášení STP pro MČR 2011. Výsledky musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.

 

soutěž č. 3            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – junioři starší

tříkolová soutěž –               1. kolo – úloha JD/2009

                                               2. kolo – úloha JD/2009

                                               3. kolo – úloha vJ/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 17 – 18 let (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

V 1. a 2. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo        výběru pouze jednoho koně.

Do 2. kola postupuje dvanáct nejlépe umístěných dvojic z 1. kola.

Do 3. kola postupuje deset nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.

Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách JD na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 58 % na národních závodech nebo na CDI. Výsledky musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.

 

soutěž č. 4            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – mladí jezdci    

tříkolová soutěž –               1. kolo – úloha Prix St. Georges/2009

                                               2. kolo – úloha YJ/2009

                                               3. kolo – úloha vY/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 16 – 21 let (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

V 1. a 2. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo        výběru pouze jednoho koně.

Do 2. kola postupuje dvanáct nejlépe umístěných dvojic z 1. kola.

Do 3. kola postupuje deset nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.

Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách PSG na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 58 % na národních závodech nebo na CDI. Výsledky musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.

 

soutěž č. 5            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – senioři – družstva        

dvoukolová soutěž –           1. kolo – úloha Prix St. Georges/2009

                                               2. kolo – úloha Prix St. Georges/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 18 let a starší (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

Startují tříčlenná družstva klubová nebo oblastní. Dvojice (jezdec/kůň) může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva může být i dvojice startující v soutěži jednotlivců.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených všemi jezdci v obou kolech. Hodnoceno bude pouze tříčlenné družstvo.

                               Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách PSG na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 60 % na národních závodech nebo na CDI. Kvalifikace pro soutěž seniorů jednotlivců opravňuje ke startu v soutěži seniorů družstev. Výsledky musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.

 

soutěž č. 6            Mistrovství České republiky v drezuře pro rok 2011 – senioři – jednotlivci     

tříkolová soutěž –               1. kolo – úloha Intermediate I/2009

                                               2. kolo – úloha Intermediate I/2009

                                               3. kolo – úloha vIM/2009

Soutěž přístupná pro jezdce ve věku 18 let a starší (členy subjektů ČJF, o.s.), kteří splnili předepsanou kvalifikaci.

V 1. a 2. kole může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro start ve 3. kole má právo        výběru pouze jednoho koně.

Do 2. kola postupuje patnáct nejlépe umístěných dvojic z 1. kola.

Do 3. kola postupuje deset nejlépe umístěných dvojic po 2. kole, o postupu do 3. kola rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek v 2. kole.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.

Hodnocení dle čl. 432 – 5 rozhodčích (čl. 437), umístění dle čl.434.

Kvalifikace : dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách IMI na dvou různých místech v termínu od skončení MČR 2010 do uzávěrky přihlášek pro MČR 2011 dosáhnout výsledku min. 60 % na národních závodech nebo na CDI. Výsledky musí být zveřejněny na stránkách ČJF, ze závodů v zahraničí zaslány na sekretariát ČJF.

Dvojice (jezdec/kůň) umístěné na 1. až 3. místě v soutěži senioři – jednotlivci na MČR 2010 se automaticky kvalifikují na MČR 2011.

 

 

2.2.1.         předběžný časový program závodů

(začátky soutěží budou stanoveny po uzávěrce přihlášek a zveřejněny spolu se seznamy přihlášených do jednotlivých soutěží na stránkách www.tjzizka.wz.cz cca 30.06.2011)

 

čtvrtek   - 07.07.2011        - 18,00 hod – ukončení prezentace

                                                               - 19,00 hod – technická porada a losování startovního pořadí

 

pátek      - 08.07.2011        - Prix St. Georges/2009        - 1. kolo  - mladí jezdci

                                                               - Prix St. Georges/2009        - 1. kolo - senioři - družstva

                                                               - S0/2009                               - 1. kolo - junioři mladší

                                                               - JD/2009                               - 1. kolo - junioři starší

                                                               - Intermediate I/2009           - 1. kolo - senioři - jednotlivci

 

sobota    - 09.07.2011        - JD/2009                               - 2. kolo - junioři starší

                                                               - Intermediate I/2009           - 2. kolo - senioři - jednotlivci

                                                               - YJ/2009                               - 2. kolo - mladí jezdci

                                                               - DD/2009                             - 1. kolo - děti

- S1/2009                               - 2. kolo - junioři mladší

                                                               - Prix St. Deorges/2009       - 2. kolo - senioři - družstva

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie senioři - družstva

 

neděle    - 10.07.2011        - DJ/2009                               - 2. kolo - děti

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie děti

- volná sestava vJ/2009     - 3. kolo - junioři mladší

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie junioři mladší

                                                               - volná sestava vJ/2009      - 3. kolo - junioři starší

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie junioři starší

                                                               - volná sestava vY/2009     - 3. kolo - mladí jezdci

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie mladí jezdci

                                                               - volná sestava vIM/2009  - 3. kolo - senioři - jednotlivci

                                                                 dekorování MČR 2011 – kategorie senioři - jednotlivci         

 

 

3/         Ceny a peněžitá plnění

 

3.1.1.           ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.129.3)

3.1.2.           ve všech soutěžích získá vítěz titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY pro rok 2011.

Jezdci na 1. – 3. místě obdrží medaile.

3.1.3.       ceny

                soutěž č. 1             věcné ceny (poháry) na 1. – 3. místě               Kč 3.600,- (1.900,-/1.000,-/700,-)

                soutěž č. 2             věcné ceny na 1. – 3. místě vyplácené v penězích (pro jezdce)

Kč 8.500,- (4.500,-/2.400,-/1.600,-)

                soutěž č. 3             věcné ceny na 1. – 3. místě vyplácené v penězích (pro jezdce)

Kč 9.500,- (5.000,-/2.700,-/1.800,-)

                soutěž č. 4             věcné ceny na 1. – 3. místě vyplácené v penězích (pro jezdce)

Kč 12.500,- (6.500,-/3.600,-/2.400,-)

                soutěž č. 5             věcné ceny na 1. – 3. místě vyplácené v penězích (pro jezdce)

Kč 11.400,- (5.400,-/3.600,-/2.400,-)

                soutěž č. 6             věcné ceny na 1. – 3. místě vyplácené v penězích (pro jezdce)

Kč 21.000,- (10.000,-/7.000,-/4.000,-)

 

3.1.4.       zvláštní ceny

                1.             CENA RÜCKL CRYSTAL

Cena – pohár – bude udělena jezdci, který dosáhne nejvyššího hodnocení v jedné předváděné úloze v rámci soutěží MČR 2011 bez ohledu na stupeň obtížnosti a věkovou kategorii.

                               Tato cena bude předána na závěr Mistrovství při dekorování sout. č. 6.

2.                   ve všech soutěžích bude vítězi předán pohár

 

3.2.               zápisné není požadováno

 

3.3.               vstupní poplatky uhradí souhrnně vedoucí oblastního družstva při prezentaci v částce stanovené podle výše pro jednotlivé soutěže :               sout. č. 1               2.000,- Kč / dvojice

sout. č. 5               2.500,- Kč / dvojice

sout. č. 2,3,4 a 6   3.000,- Kč / dvojice

                V případě startu dvojice v sout. č. 5 i 6 je požadováno zápisné pouze za sout. č. 6.

 

4/         Všeobecné údaje

4.1.               informativní přihlášky do   31. května 2011   na adresu :

ing. Jan Žižka, Evropská 32, 160 00  Praha 6,

nebo  tjzizka@centrum.cz

(informativní přihláška v tomto termínu je vyjádřením zájmu o start v soutěžích MČR 2011 příslušné věkové kategorie v případě splnění stanovených kvalifikačních limitů. Slouží pořadateli pro sledování kariéry informativně přihlášených dvojic, a to s cílem postupného upřesňování předpokládaného celkového počtu startujících potřebného k zajištění odpovídajícího počtu mobilních turnajových boxů pro ustájení startujících koní. Tato informativní přihláška přihlašovatele k ničemu nezavazuje, ale je vítanou pomůckou pořadateli)

4.2.          KONEČNÉ  přihlášky do   24. června   2011 na adresu :

ing. Jan Žižka, Evropská 32, 160 00  Praha 6,

nebo  tjzizka@centrum.cz

Souhrnné přihlášky všech jezdců a koní spolu s potvrzenými formuláři Potvrzení kvalifikace na MČR v drezuře pro rok 2011 zašle pořadateli příslušný Oblastní výbor ČJF, o.s. na přiložených formulářích vyplněných všemi požadovanými údaji.

Na individuální přihlášky nebude brán zřetel.

Převzetí přihlášky potvrdí pořadatel zveřejněním seznamů přihlášených do jednotlivých soutěží na stránkách www.tjzizka.wz.cz cca 30.06.2011.

 

4.3.          prezentace v kanceláři závod – v hlavní tribuně dne 07.07.2011 od 10,00 do 18,00 hod

4.3.1.       oznámení koně pro 2. kolo sout. č . 1 a pro 3. kola sout. č. 2, 3, 4 a 6 – 09.07.2011 do 19,00 hod

 

4.4.          námitky a stížnosti v souladu s PJS

 

4.5.          ubytování pořadatel nezajišťuje – využijte nabídku ubytovacích zařízení v Praze

 

4.6.          ustájení zajišťuje pořadatel pro všechny startující koně v mobilních turnajových boxech  

4.6.1.       poplatek za ustájení je součástí vstupního poplatku

4.6.2.       příjezd koní požaduje pořadatel dne 07.07.2011 od 9,00 hod do 18,00 hod (pro koně startující v sout. č. 1 nejpozději 08.07.2011 do 17,00 hod)

4.7.          přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích – bez napojení na

el. proud

 

4.8.               veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 

5/         Veterinární předpisy

 

5.1.          vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy   o vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii

5.2.          účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů

 

6/         Poskytované služby

 

6.1.               lékařskou službu zabezpečuje MUDr Jaroslav Žižka

 

6.2.               veterinární službu zabezpečuje MVDr Miloš Staněk

 

6.3.               podkovářskou službu zabezpečuje Stanislav Duška proti úhradě za provedené úkony

 

 

7/         Ostatní ustanovení

 

7.1.          všechny jezdce reprezentující subjekty registrované v jedné oblasti ČJF, o.s. zastupuje v jednání s pořadatelem vedoucí oblastního družstva jmenovaný příslušným OV ČJV, o.s..

                Případné náklady spojené s výkonem funkce vedoucího oblastního družstva nese příslušný OV ČJF, o.s.

 

7.2.               ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno vždy prvních pět umístěných jezdců.

 

7.3.               technická porada a losování startovního pořadí pro všechny soutěže se koná ve VIP prostoru v hlavní tribuně ve čtvrtek 07.07.2011 v 19,00 hod za účasti vedoucích oblastních družstev, rozhodčích, pozvaných funkcionářů závodů a zástupců pořadatele

 

7.4.               sekretariát závodů je umístěn v kanceláři TJ v hlavní tribuně od 08,00 hod dne 07.07.2011 (602549877)

 

7.5.1.           pořadatel poskytne soutěžícím dva cvičné obdélníky 20 x 60 m

7.5.2.       organizační výbor rozhodl, že prostor soutěžní plochy bude pro trénink otevřen ve čtvrtek 07.07.2011 od 10,00 do 12,00, od 12,30 do 14,30 a od 15,00 do 17,00 hod

 

7.6.          sázky nejsou povoleny

 

7.7.          pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů

 

7.8.          úlohy Prix St. Georges, YJ a Intermediate I jsou vybrány k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže Český drezurní pohár 2011 – kategorie TOP TEN CUP

 

 

 

***