Č E S K Ý    D R E Z U R N Í    P O H Á R    2011  (dále jen ČDP)

 

pořadatel :            Tělovýchovná jednota Žižka Praha (MA0002)

                               p.p. 33, 160 41  Praha 6

                               se sídlem Praha 7, Císařský ostrov

 

finále :                   termín konání :     09. - 11. září 2011

                               místo konání :       jezdecký areál TJ Žižka Praha

                                                               Praha 7, Císařský ostrov

 

p r a v i d l a

 

1.                   ČDP se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v ČJF, o.s.

 

2.                   ČDP je vypsán ve dvou kategoriích :

2.1.               TOP TEN CUP

2.2.               NOVICE CUP

 

3.                   TOP TEN CUP

3.1.               soutěž určená pro jezdce a koně startující v soutěžích Prix St. Georges, YJ a Intermediate I

(starty v nižších nebo vyšších soutěžích nejsou brány v úvahu)

3.2.               ve finále jsou předváděny úlohy Prix St. Georges, Intermediate I a Intermediate Kür

3.3.               vítěz a umístění na 2. až 5. místě získají finanční ceny a věcné ceny vyplácené v penězích v celkové výši 60.000,- Kč (výše jednotlivých cen bude uvedena v rozpisu finále)

 

4.                   NOVICE CUP

4.1.               soutěž určená pro jezdce startující v soutěžích JU, JD a JJ na koních, kteří do roku 2010 startovali nejvýše v drezurních soutěžích stupně „S“ (starty v nižších nebo vyšších soutěžích nejsou brány v úvahu)

4.2.               aby mohla být dvojice zařazena do systému této soutěže, musí být přihlášena na adresu pořadatele nejpozději 7 dní před svým prvním startem v soutěži vybrané k získání kvalifikace

4.3.               kůň se může zúčastnit soutěže pouze dvě po sobě následující sezóny (v roce 2011 nemohou startovat koně, kteří startovali v této soutěži v letech 2009 i 2010, případně před rokem 2009)

4.4.               ve finále jsou předváděny úlohy JD, JJ a vJ

4.5.               vítěz a umístění na 2. až 5. místě získají finanční ceny a věcné ceny vyplácené v penězích v celkové výši 40.000,- Kč (výše jednotlivých cen bude uvedena v rozpisu finále)

 

5.                   start ve finále – kvalifikace

5.1.               kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných závodech (viz příloha), dvojice musí absolvovat nejméně pět úloh

5.2.               k  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích deset nejlépe umístěných dvojic                 v kvalifikaci. Pořadí v kvalifikaci se stanoví podle průměru procent ze tří výsledků získaných v pěti nejlépe hodnocených soutěžích na závodech vybraných pro plnění kvalifikace s tím, že nejlepší (první) a nejhorší (pátý) výsledek se škrtá

5.3.               v případě rovnosti průměru procent rozhoduje na všech místech o pořadí v kvalifikaci lepší nejhorší pátý (škrtaný) výsledek

5.4.               ve finále může jezdec startovat pouze s jedním (kvalifikovaným) koněm (dle vlastního výběru)

5.5.               v případě, že se dvojice kvalifikuje v obou kategoriích, může ve finále startovat pouze v  jedné z  nich (dle vlastního výběru)

5.6.               vítězem soutěže ČDP se v obou kategoriích stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze třech soutěžích finále. Na druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším průměrem atd.

 

 

Praha, 14.01.2011

ing. Jan Žižka,   

ředitel závodů

 

 

schváleno – VV ČJF, o.s.

ing. Jan Metelka,  

Praha, 19.01.2011